Vårt sortiment

Med en bakgrund som hantverkare och tapetserare, var det naturligt att vi tidigt kom att fokusera på Carl Malmstens stoppmöbler i vår egen verksamhet.

Vårt samarbete med OH Sjögrens, som idag drivs av fjärde generationen, Håkan och Jakob Sjögren, är oerhört givande. De lyckas med konststycket att förvalta tillverkning och utveckling av den enorma skatt av fantastiska stoppmöbler, som är en del av Carl Malmstens arv. Handens verk.

De tankar Carl gav utryck för, är på många sätt väldigt aktuella än idag och skapar mervärde till hantverket och hans formgivning. Produktionen har över tid förändrats, från en rent hantverksmässig tillverkning, till en mer rationell tillverkning, med moderna material. Men fortfarande med hantverkskunnandet som en nödvändighet.

Carl Malmsten uttryckliga ambitioner var att hans möbler skulle tillverkas på ett sätt som gjorde det möjligt för en större allmänhet att kunna köpa vackra ting av god kvalitet.

En anda som i högsta grad lever kvar och praktiseras av OH Sjögrens!