Vårt sortiment

Mattor har mycket gemensamt med andra textilier, de skapar värme och fungerar som dämpande samlingspunkter i ett rum.  Mattor kan vara konstverk i sig själv, eller bara mjuka generösa ytor att vila ögon och fötter på.

Mattor har långt tillbaka i tiden varit ett uttryck för identitet och traditioner. Vilka material som användes berodde på vilka råvaror som fanns nära till hands. De finaste mattorna idag tillverkas just på platser där traditionen, och kunskapen, funnits genom generationer. Vilket inte är synonymt med billigast möjliga arbetskraft. Att ta till vara på kunskapen och skapa arbetstillfällen under goda villkor är en viktig aspekt för oss, då vi väljer vilka leverantörer vi vill arbeta med.

Ett svenskt företag som verkligen har lyckats i den ambitionen är Vandra Rugs. De återupplivade den tradition som slumrade i Gammelsvenskby, i Ukraina, och de vävstolar som länge stod oanvända här i Sverige används nu åter för att väva deras fantastiska mattor. Wall street journals utmärkelse ”Best in show” under Maison Objet i Paris, tilldelades i januari 2019 Vandra Rugs för deras kollektion designad av Lars Nilsson.


Ett litet urval av våra leverantörer:

Vandra Rugs

Kreativ mångfald med en tydlig bakgrund i vår nordiska vävtradition. 
Kika gärna på deras hemsida, deras referensbibliotek är fantastiskt inspirerande.
I butiken finns givetvis ett stort provmaterial som vi gärna visar er.

Jacaranda

Engelsk företag med ansvarstagande egen produktion i Indien.
Handvävda och maskinvävda mattor, företrädesvis i naturmaterial. Både avpassande och heltäckande mattor.

Limited Edition

Belgiska mattor av mycket hög kvalitet.

Peter Åberg

En liten kollektion av egna produkter i naturmaterial. Knutna i Indien.
Lin, ull, hampa och nässlor är fibrer vi är bekanta med och gärna använder.